تبلیغات
♡ Girls Code ♡ - شرایط کلاس هاخب خب
شرایط کلاس کد نویسی اینه که
1- باید نظر هارو کامل پرداخت کنید
2-آموزش هارو به نام خودتون نزنید
3- رمز کلاس رو به کسی نمیدید
4- کلاس در یه وب دیگه بر گذار میشه
5-نباید کاربران کلاس کمتر از 5 نفر باشن
6- سعی کنید خودتون هم برای اینکه کلاس زود تر بر گذار بشع
بع کسای دیگه هم اینجارو معرفی کنید
7- هر هفته 1 جلسه آموزش میدم
خب دیگه تموم شد
واینم بگم شرایط قالب سازی هم همینه ولی اون به صورت فیلم آموزش داده میشه
و...